Động vật đại chiến số 105: Linh dương đầu bò húc bay báo gấm để bảo vệ con

Admin
Nhắm thấy chú linh dương đầu bò con đi xa đàn, báo gấm tưởng như có được 1 miếng mồi ngon mà không nhận ra rằng đàn linh dương đầu bò có thể bỏ lại thành viên của mình để chạy nhưng linh dương đầu bò mẹ thì không.

Nhắm thấy chú linh dương đầu bò con đi xa đàn, báo gấm tưởng như có được 1 miếng mồi ngon mà không nhận ra rằng đàn linh dương đầu bò có thể bỏ lại thành viên của mình để chạy nhưng linh dương đầu bò mẹ thì không.

[presscloud]http://media.tuoitrexahoi.vn/upload/video/2020/11/27/dong-vat-dai-chien-so-105-bao-gam-danh-nhau-voi-linh-duong-dau-bo_27112020115351.mp4[/presscloud]

Minh Dương (T/h)