Lệ phí đăng ký xe bán tải tăng từ 500.000 đồng lên 20 triệu đồng

Ngân Hà
Từ ngày 22/10, xe bán tải vào nhóm ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, do đó lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm biển số tại Hà Nội và Tp.HCM là 20 triệu đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo Thông tư, từ ngày 22/10/2023, sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe ô tô, xe máy.

Về quy định thay đổi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực I, đối với xe ô tô trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống; Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc đăng ký rời mức thu là 500.000 đồng/lần/xe. Trong khi đó mức thu cũ từ 150.000 - 500.000 đồng/lần/xe.

Mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực I đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick-up là 20 triệu đồng/lần/xe. So với quy định trước đây, Thông tư 60 đã quy định cứng mức 20 triệu đồng/lần/xe, thay vì giao cho Hội đồng nhân dân các thành phố ban hành.

Đáng chú ý, với sửa đổi lần này, xe pick-up (xe bán tải) vào nhóm ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống. Do đó lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số tăng từ 500.000 đồng/lần trước đây lên mức lệ phí cố định 20 triệu đồng/lần đối với khu vực I là Hà Nội và Tp.HCM, tương đương tăng gấp 40 lần.

Cũng theo Thông tư 60, mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick-up tại khu vực II gồm Tp.Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã là 1 triệu đồng/lần/xe.

Tại khu vực III là các địa phương còn lại, mức phí 200.000 đồng/lần/xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực II và III mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành.

Tài chính - Ngân hàng - Lệ phí đăng ký xe bán tải tăng từ 500.000 đồng lên 20 triệu đồng

Phí đăng ký, cấp biển xe bán tải tăng 40 lần.

Đối với mô tô, theo Thông tư 60, mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số tiếp tục được tính theo giá trị xe và theo khu vực. Cụ thể, xe có giá trị trên 40 triệu đồng, mức lệ phí là 4 triệu đồng/lần/xe với Khu vực I; Khu vực II là 800.000 đồng/lần/xe; Khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe.

Với mô tô có giá trị trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng, mức lệ phí là 2 triệu đồng/lần/xe đối với Khu vực I. Khu vực II là 400.000 đồng/lần/xe; Khu vực III là 150.000 lần/xe.

Với mô tô trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức thu lệ phí tại Khu vực I là 1 triệu đồng/lần xe; Khu vực II là 200.000 đồng/lần/xe; Khu vực III là 150.000 đồng/lần/xe.

Theo Thông tư 60 quy định tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Đối với trường hợp cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, như sau: Đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực I áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực I; đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực II và khu vực III áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

Trong khi đó, trị giá xe mô tô làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Tú Anh