Tết Dương lịch 2024 có một lợi thế cực lớn với người lao động

Ngân Hà
Tết Dương lịch 2024 sắp tới, người lao động có thể được nghỉ liên tiếp 3 ngày và sẽ được hưởng thêm một khoản tiền nữa vào dịp này.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết Dương Lịch 2024 ?

Căn cứ theo điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

- Tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố khai tại nơi làm việc sau khi tham kaỏ ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Tết Dương lịch 2024, một khoản tiền nữa mà người lao động có thể được nhận, cần phải biết - Ảnh 2.

Tiiền thưởng là khoản tiền bổ sung cho tiền lương với mục đích chinh nhằm kích thích người lao động làm việc năng xuất hiệu quả hơn.

Vì vậy, trên thực tế, ngoài thưởng bằng tiền, người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng các tài sản có giá trị khác như xe, vàng,…

Qua đó có thể hiểu tiền thưởng là khoản tiền bổ sung cho tiền lương với mục đích chinh nhằm kích thích người lao động làm việc năng xuất hiệu quả hơn. Đồng thời, giúp người sử dụng lao động thu hút người tài, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, căn cứ theo điều 166 Bộ luật lao động 2019, quy định về thưởng trong một số lĩnh vực nghề nghiệp khác như:

- Người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao, hàng hải, hàng không được áp dụng một số chế độ về tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

Khi nào người lao động có thể nhận tiền thưởng ?

Cung theo như Bộ luật lao động 2019 quy định, thì việc thưởng cho người lao động hay không là quyền của người sử dụng lao động. Việc xác định thưởng cho người lao động sẽ dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Đồng nghĩa, doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết Dương lịch 2024 cho người lao động. Việc có thưởng Tết Dương lịch 2024 cho người lao động hay không sẽ do doanh nghiệp quyết định dựa trên quy chế thưởng nội bộ của doanh nghiệp bên cạnh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Doanh nghiệp có bắt buộc xây dựng quy chế thưởng Tết dương lịch 2024 không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, doanh nghiệp có quyền quyết định quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và phải công bố công khai quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 tại nơi làm việc để cho người lao động được biết.

Doanh nghiệp không công bố công khai quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định thì doanh nghiệp phải công bố công khai quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 tại nơi làm việc để cho người lao động được biết trước khi thực hiện.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố công khai quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 tại nơi làm việc trước khi thực hiện thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Khoản thưởng Tết dương lịch 2024 có phải đóng thuế TNCN?

Tết Dương lịch 2024, một khoản tiền nữa mà người lao động có thể được nhận, cần phải biết - Ảnh 3.

Khoản thưởng Tết Dương lịch 2024 mà người lao động được nhận vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán thuộc trường hợp phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

- Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

+ Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

+ Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

+ Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

+ Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

- Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, khoản thưởng Tết Dương lịch 2024 mà người lao động được nhận vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định nêu trên.

Bùi Hân