20 ngành học điểm chuẩn cao nhất 2023

Ngân Hà
Trong số 20 ngành học có điểm chuẩn cao nhất cả nước thì 4 ngành thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, 4 ngành thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội).

20 ngành học điểm chuẩn cao nhất 2023:

STT Ngành học Điểm chuẩn 2023
1 Khoa học máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội) 29,42
2 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Đại học Bách khoa Hà Nội) 28,8
3 Quan hệ công chúng (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Hà Nội) 28,78
4 Truyền thông đa phương tiện (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 28,68
5 Sư phạm Lịch sử (Đại học Sư phạm Hà Nội 2) 28,58
6 Lịch sử (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 28,56
7 Ngôn ngữ Trung (Đại học Ngoại thương) 28,5
8 Báo chí (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Hà Nội) 28,5
9 Đông phương học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Hà Nội) 28,5
10 Truyền thông quốc tế (Học viện Ngoại giao) 28,46
11 Sư phạm Lịch sử (Đại học Sư phạm Hà Nội) 28,42
12 Trung Quốc học (Học viện Ngoại giao) 28,42
13 Kinh tế (Đại học Ngoại thương) 28,3
14 Quan hệ quốc tế (Học viện Ngoại giao) 28,3
15 Kỹ thuật máy tính (Đại học Bách khoa Hà Nội) 28,29
16 Hàn Quốc học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Hà Nội) 28,25
17 Hàn Quốc học (Học viện Ngoại giao) 28,2
18 Công nghệ thông tin Global ICT (Đại học Bách khoa Hà Nội) 28,16
19 Giáo dục chính trị (Đại học Sư phạm Hà Nội) 28,13
20 Sư phạm Lịch sử (Đại học Vinh) 28,12

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, sau khi biết điểm chuẩn đại học, từ ngày 24/8 - 8/9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Cùng với đó, các trường đại học có kế hoạch nhập học riêng và thông báo cho thí sinh qua email, số điện thoại hoặc giấy báo trúng tuyển. Thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn này của trường trúng tuyển.

Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, nếu không có lý do chính đáng, coi như không trúng tuyển.

Hà Cường