Giải trí

Nhiều nghệ sĩ Việt đang rơi vào trầm cảm

Nhiều ca sĩ, diễn viên công khai cuộc đấu tranh của họ với căn bệnh trầm cảm. Họ từng ngày vật lộn với chứng bệnh tâm lý này và sống chung với chúng lâu ngày, khó khăn trong việc tìm lối thoát.