VIDEO

Video: Trâu rừng một mình "cân" 21 con sư tử

Dù bầy sư tử vượt trội hoàn toàn về số lượng, chúng vẫn phải rất vất vả và gặp nhiều khó khăn để hạ gục một con trâu rừng hết sức mạnh mẽ.