Xổ Số Xổ Số Hôm Nay Kết Quả Xổ Số Xổ Số Hôm Nay

Đánh golf trong giờ hành chính: Thành lập Đoàn kiểm tra đối với lãnh đạo sở, địa phương có dấu hiệu vi phạm

Ngân Hà
Liên quan đến việc cơ quan báo chí phản ánh lãnh đạo một số sở, địa phương đi đánh golf trong giờ hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã yêu cầu các cá nhân có liên quan giải trình, tỉnh Bắc Ninh cũng thành lập Đoàn kiểm tra đối với các lãnh đạo sở, địa phương có dấu hiệu vi phạm trên.

Theo đó, ngày 22/11, ngay khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Phong có biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính (cụ thể đi đánh golf trong giờ hành chính), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập các cá nhân có liên quan và mời Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tham gia họp để các cá nhân giải trình.

Cùng với đó, sáng 23/11, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp, triệu tập các cá nhân có liên quan. Tại buổi họp, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các cá nhân giải trình bằng văn bản, gửi Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ trên cơ sở giải trình của các cá nhân tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 878-QĐ/TU ngày 24/11 về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Phong; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, thành lập Đoàn kiểm tra (do một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng đoàn) kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm như thông tin báo chí phản ánh.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra theo quy trình, quy định. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 29/11, về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: "Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật về Đảng thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý kỷ luật hành chính", “Hình thức kỷ luật hành chính phải đảm bảo tương xứng với kỷ luật về Đảng...”. Theo quy định trên thì hình thức xử lý kỷ luật hành chính căn cứ vào hình thức kỷ luật của Đảng để đảm bảo tính thống nhất, toàn diện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có kết quả cụ thể.

Trước đó, tại Văn bản 9183/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, Ngày 22/11 có bài viết "Lãnh đạo Sở ở Bắc Ninh trong 7 ngày đi chơi golf giờ hành chính tới 3 lần" phản ánh việc Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh dành 2 đến 3 ngày trong tuần đi đánh golf và đều trong giờ làm việc. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/11.

Trước đó, trong năm 2023, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng thường xuyên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động công vụ tại các sở, ban, ngành, địa phương.

Với sự chỉ đạo kịp thời và sát sao của Chủ tịch UBND tỉnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ được các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, còn có một số cán bộ, công chức lãnh đạo của sở, ngành, địa phương nhận thức chưa sâu sắc, có biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cụ thể như vụ việc thông tin báo chí phản ánh trên.

Thái Hùng