Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Ngân Hà
Ngày 10/11, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, ngoài địa điểm “một cửa” tại 16 Cao Bá Quát (quận Ba Đình) và 258 Võ Chí Công (quận Tây Hồ), từ ngày 13/11 tới, Thành phố sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp tại bộ phận “một cửa” của UBND huyện Mỹ Đức và Đông Anh.

Người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lại xe tại bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Duy Phong, việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại một số UBND cấp huyện nhằm thực hiện Quyết định số 5684/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được Sở Giao thông Vận tải ủy quyền tiếp nhận và trả kết quả cho UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố; Quyết định số 5687/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy định nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được Sở Giao thông Vận tải ủy quyền cho UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố.

Việc ủy quyền tiếp nhận này không chỉ nhằm giảm tải cho hai địa điểm “một cửa” của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Trước đó, từ đầu tháng 10/2023 đến nay, lượng người dân đến bộ phận “một cửa” của Sở tại số 258 đường Võ Chí Công và số 16 phố Cao Bá Quát làm thủ tục đổi giấy phép lái xe từ chất liệu giấy sang chất liệu nhựa (PET) tăng cao khiến nhiều thời điểm xảy ra quá tải. Trung bình mỗi ngày, cả hai điểm này tiếp nhận khoảng 700 hồ sơ, tăng gần 50% so với bình thường.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đã đề nghị các cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp đăng tải các tài liệu hướng dẫn về đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên các ấn phẩm báo chí, trên hệ thống màn hình LED (nếu có) tại trụ sở cơ quan.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường thời lượng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: http://dvc4.gplx.gov.vn/p/home....

Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí phối hợp thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 20 hằng tháng về Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để tổng hợp.

Phạm Linh