Xổ Số Xổ Số Hôm Nay Kết Quả Xổ Số Xổ Số Hôm Nay

Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh phát triển bền vững

Ngân Hà
Ngày 29/11, tại Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023 đã diễn ra Tọa đàm với chủ đề “Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh phát triển bền vững”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tham dự Tọa đàm.

Các diễn giả tham gia Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, hiện nay Thành phố đang đồng thời triển khai ba nhiệm vụ rất quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị để xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Bên cạnh đó, Thành phố cũng quyết liệt triển khai hai chuyển đổi quan trọng là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Trong đó, Thành phố xác định chuyển đổi số là khâu rất quan trọng, mang tính đột phá, thông minh và hiệu quả.

Trong quá trình tiển khai Hội nghị, thành phố Hà Nội thống nhất rất cao chủ đề “Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh phát triển bền vững” bởi tất cả mọi vấn đề đều xoay quanh dữ liệu số, là nguồn tài nguyên mới quyết định những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thành phố thông minh, phát triển Thủ đô cũng mục tiêu xuyên suốt là để lấy người dân làm trung tâm. Do đó để có sản phẩm chuyển đổi số phát triển kinh tế thì đời sống người dân phải được nâng cao cả về chất lượng và tinh thần. Khi Hà Nội triển khai nhiệm vụ này, toàn bộ về mặt chủ trương đã được nhận thức rõ. Trong đó nhấn mạnh về tầm quan trọng của chuyển đổi số, sự cần thiết xây dựng thành phố thông minh, các đơn vị triển khai rất quyết liệt…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại Tọa đàm

“Thành phố xác định cơ sở dữ liệu là vấn đề rất quan trọng, Hà Nội đã ban hành các danh mục, kế hoạch dữ liệu và đang giao các đơn vị triển khai nội dung này. Trong quá trình triển khai đến giai đoạn này vẫn còn một số khó khăn bất cập liên quan đến thu thập và chia sẻ dữ liệu”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cũng cho biết thêm, từng bước thực hiện thành phố thông minh, Hà Nội đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án. Để lựa chọn mô hình thông minh nhất, hiệu quả nhất và mọi kết nối không chờ… Thành phố đã lựa chọn khâu quy hoạch và yếu tố thông minh là nguyên tắc. Trong Quy hoạch Thủ đô, mọi lĩnh vực phải thể hiện được sự chuyển đổi số và thẩm thấu văn hóa con người của Hà Nội.

Trao đổi tại Tọa đàm, ông Nguyễn Nhật Quang, Thành viên Hội đồng sáng lập VINASA, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA cho biết, việc khai thác dữ liệu, xây dựng thành phố thông minh vẫn còn nhiều thách thức. Hiện nay, kiến trúc dữ liệu mỗi địa phương là khác nhau, đây cũng là thách thức khi sau này thực hiện dữ liệu chung Quốc gia.

“Chúng ta hướng đến đô thị thông minh nhưng việc trao đổi dữ liệu với nhau lại không được. Chúng ta coi dữ liệu là tài sản nhưng chúng ta chưa có ý thức để giữ tài sản đó”, ông Quang bày tỏ.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Nhật Quang cho rằng, dữ liệu là tải sản công của toàn dân do vậy phải được sử dụng công khai, sử dụng chung trong cả nước, có như vậy việc hướng đến Thành phố thông minh mới thực sự bền vững.

Tại Tọa đàm, các chuyên gia cũng đã bàn giải pháp để khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu số để xây dựng thành phố thông minh. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đề xuất cần đẩy mạnh phân cấp phân quyền; xác định phải tầm nhìn dài hơn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đặc biệt là phân quyền cho các địa phương nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương. Các chuyên gia cũng cho rằng, trung ương nên đưa ra chủ trương chung và các địa phương sẽ là đầu mối triển khai thực hiện; các địa phương cần kết nối điều phối tích cực với nhau…

Phạm Linh - Lê Hải