Chính trị

Triển khai Đề án số 20-ĐA/TU: Chú trọng công tác phát triển Đảng cho thế hệ trẻ

Sáng 8/5, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác phát triển đảng; quản lý, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố theo Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.