Ngày làm việc thứ nhất: Trung ương thảo luận tại tổ về công tác nhân sự

Admin
Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị 12, Trung ương đã tổ thảo luận về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phương hướng công tác nhân sự khóa XIII.
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 11/5 tại Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất.
 
Trong buổi sáng, BCH T.Ư Đảng họp phiên khai mạc tại Hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo, xin ý kiến BCH T.Ư Đảng về Chương trình Hội nghị lần thứ 12 BCH T.Ư Đảng khóa XII.
 
Ngày làm việc thứ nhất: Trung ương thảo luận tại tổ về công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương 12

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính, đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về tổng kết công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII và phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XIII; Tờ trình của Bộ Chính trị về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc Tờ trình của Đảng đoàn Quốc hội về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đó, T.Ư về tổ nghiên cứu tài liệu.
 
Buổi chiều, T.Ư làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII và phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XIII; về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.