4 ngày nghỉ liên tục dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Ngân Hà
Năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trong 4 ngày liên tục, từ thứ Sáu (1/9) đến hết thứ Hai (4/9).

Theo thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Công chức, viên chức nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu (1/9) đến hết thứ Hai (4/9) dương lịch.

Như vậy, đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 gồm: 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

quockhanh2920230817174728-1692344181.jpg

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý thực hiện: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghi cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023. Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy (2/9) và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Sáu (1/9) hoặc Chủ nhật (3/9) Dương lịch. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bảo Thoa