Hài hước

Gà trống te tua vì chọc giận bé gái

Bà chưa kịp ra trợ giúp thì cô bé đã dễ dàng tóm gọn cổ gà trống và dạy cho một bài học nhớ đời.