Phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 2 năm 2024

Ngân Hà
Sáng 29/2, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì Phiên họp trực tuyến UBND Thành phố thường kỳ tháng 2 năm 2024, để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì Phiên họp

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố và lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã…

Tại phiên họp, Tập thể UBND Thành phố đã thảo luận, cho ý kiến về các tờ trình và dự thảo phê duyệt quyết định. Gồm, điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn Thành phố; Tờ trình về việc đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn Thành phố.

Quang cảnh phiên họp

Phê duyệt lắp đặt màn hình LED đứng độc lập tuyến đường Võ Nguyên Giáp phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại theo hình thức xã hội hóa của Công ty Cổ phần đầu tư Bizman; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng; Giải quyết vướng mắc công tác thanh quyết toán khối lượng đã thực hiện trong công tác quản lý, duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải năm 2019 trên địa bàn Thành phố; Ủy quyền phê duyệt hệ số K bồi thường khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; Ủy quyền cho UBND quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư đối với từng dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thu Trang