Thực hư câu chuyện 'Thế Giới Di Động sa thải 12.000 nhân viên'

Liên quan đến thông tin Thế Giới Di Động sa thải hơn 12.000 nhân viên được một số phương tiện thông tin đăng tải vào ngày 1/5/2023 vừa qua, mới đây Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã có thông tin chính thức.

Theo văn bản chính thức của Thế Giới Di Động, công ty này chưa từng có chủ trương thực hiện kế hoạch sa thải nhân viên. Tổng số lượng nhân sự của Tập đoàn sụt giảm là hoàn toàn do biến động tự nhiên.

Các năm trước, số lượng nhân sự nghỉ việc được bù đắp bằng số lượng tuyển mới, tuy nhiên, do tình hình kinh tế và sức mua giảm sút từ thời điểm cuối năm ngoái tới đầu năm nay khiến MWG tạm ngừng tuyển dụng thay thế, đồng thời thực hiện sắp xếp lại các vị trí dựa vào doanh thu thực tế, nên sẽ có sự sụt giảm.

Ngoài ra, nguyên nhân của con số chênh lệch 12.000 người là do có sự thay đổi trong cách tính số lượng nhân viên tại hai thời điểm. Cụ thể, tại báo cáo tài chính ngày 30/09/2022, cách tính số lượng nhân viên là dựa vào số người được chuyển lương tại thời điểm báo cáo, nên bao gồm cả nhân sự đã kết thúc làm việc tại Công ty nhưng tới thời điểm báo cáo mới chuyển lương do cần thời gian hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Số lượng theo cách tính này là 80.321 người.

Tại báo cáo ngày 31/03/2023, cách tính số lượng nhân viên đã thay đổi. Số lượng nhân viên được công bố chính là số lượng nhân viên chính thức và thực tế đang làm việc tại thời điểm báo cáo. Số lượng theo cách tính này là 68.048 người.

Nếu xét cùng một phương pháp tính dựa vào số nhân viên thực tế đang làm việc tại thời điểm báo cáo, thì thời điểm 30/09/2022 số lượng nhân viên của MWG là 77.092 người.

"Như vậy, số lượng nhân sự biến động thực tế của Thế Giới Di Động là khoảng 9.000 người trong 6 tháng, tỷ lệ 12%. Với một công ty có số lượng nhân sự rất lớn, lên tới 70.000 nhân viên, tỷ lệ nghỉ việc 9.000 người trong 6 tháng là tỷ lệ biến động tự nhiên, và con số này hoàn toàn bình thường so với trung bình ngành, khoảng 15,6%", thông báo của Thế Giới Di Động cho biết.

Cũng theo thông báo này, Công ty vẫn đang có nhu cầu tuyển thêm 2.500 nhân viên cho hệ thống siêu thị mini Bách hóa Xanh.

PV