Tổ chức trọng thể Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Ngân Hà
Đúng 9h ngày 24/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Theo Tiền Phong