Pháp luật

Nguy cơ từ dịch vụ làm hộ chiếu nhanh trên MXH

Lợi dụng một số người không biết cách nộp hồ sơ trực tuyến, nhiều đối tượng mở dịch vụ làm hộ chiếu nhanh để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân.