Pháp luật

Đổi tên căn cước công dân, người dân có phải làm lại căn cước mới?

Nhiều người băn khoăn việc chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân đã cấp đang còn hiệu lực thì có phải đi làm lại thẻ căn cước hay không