Đề thi tốt nghiệp THPT là bí mật Nhà nước cấp 'Tối mật'

Ngày 19/5, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định về danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, danh mục bí mật Nhà nước gồm 2 cấp độ Tối mật và Mật. Với lĩnh vực giáo dục và đạo tạo, bí mật Nhà nước cấp độ Tối mật gồm: Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án của các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.

Đồng thời, thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài cần được bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi đào tạo cũng là thông tin thuộc tối mật Nhà nước.

de thi tot nghiep thpt anh 1

Đề và đáp án bài thi tốt nghiệp THPT được coi là bí mật Nhà nước.

Thông tin thuộc cấp độ Mật gồm: Văn bản có nội dung phản ánh, nhận xét, đánh giá về thực trạng tư tưởng, đời sống của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên có tác động tiêu cực đến chính trị, an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó thông tin về địa điểm, nhân sự của Hội đồng/Ban ra đề thi và in sao đề thi, phương án vận chuyển, bảo quản, lưu trữ và bảo vệ đề thi của các kỳ thi trên khi chưa được công khai cũng được coi là bí mật Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.