Đường tranh bích họa sống động giữa lòng phố TP.HCM

Lê Thu Hằng
Thời gian gần đây, tại các tuyến đường, hẻm trung tâm TP.HCM, nhiều công trình tranh bích họa xuất hiện với nội dung đa dạng, được đầu tư công phu và mang ý nghĩa nhân văn.