Những dấu ấn đặc biệt của chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngân Hà
Từ chỗ không được nhắc đến trong kế hoạch của Nava cũng như kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954 của ta, Điện Biên Phủ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trong kế hoạch của cả hai bên.
Điện Biên Phủ: Những dấu ấn đặc biệt ảnh 1