Bạn đọc viết

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.