Bạn đọc viết

'Thùng xốp' trong vụ Vạn Thịnh Phát

Theo công an, bà Nhàn đã nhận 3 thùng xốp đựng 5,2 triệu USD từ người của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).