Danh bạ bác sĩ

“Đôi bàn tay vàng” của căng chỉ nội khoa

Trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa, TS. BS Vũ Thái Hà đã dồn tâm lực để mang những tri thức tiên tiến của căng chỉ trên thế giới về Việt Nam, giúp y khoa Việt Nam tiệm cận với các chuẩn mực y khoa của thế giới.