Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Giống "bắp cải" kỳ lạ, cao vài mét, thấy cũng chớ nên hái

Loại cây kỳ lạ, độc đáo với hình dáng “nửa ngô, nửa bắp cải” này có tên là Tháp vàng, được người Tây Tạng rất coi trọng.