Tiềm năng con người

8 ngày trong rừng rậm Việt Nam của hành khách duy nhất sống sót vụ máy bay rơi

Annette coi 8 ngày nằm trong rừng hoang ở Khánh Hoà, với thân thể bầm dập cùng đói khát là một món quà tặng khắc nghiệt mà cuộc sống mang đến để thử thách bà.