Cộng đồng thiện tâm

Bữa cơm cà pháo, cá khô nghẹn đắng của 2 anh em mồ côi

Mẹ mất đã gần 2 tháng, nhưng Y Khang và Y Tuân chưa thể mua được chiếc bàn để đặt di ảnh mẹ. Có lẽ số tiền mua bàn quá lớn đối với 2 đứa trẻ mồ côi khi mà bữa cơm của chúng chỉ có cà đắng, cá khô.