Tinh hoa thuốc nam

Bốn đời chữa khớp ở ATK

ATK (Định Hoá, Thái Nguyên) không chỉ nổi tiếng là vùng căn cứ địa cách mạng thời kháng chiến. Vùng đất này còn nổi tiếng bởi những bài thuốc dân tộc của người Tày bản địa.