Tinh hoa thuốc nam

Cuộc hội tụ của những người ‘đánh liều’ từ chối hóa trị đặt niềm tin vào thuốc Nam

Họ những bệnh nhân đã cùng Thọ Xuân Đường "chiến thắng" bệnh tật, họ là những người ‘đánh liều’ từ chối hóa trị đặt niềm tin vào thuốc Nam.