Chiến thắng bệnh tật

Nhạc sĩ Trần Tiến U80 ung thư giai đoạn 4, phải xạ trị 30 lần: "Đừng bao giờ hèn trước số phận"

Nhạc sĩ Trần Tiến từng gục ngã khi đối diện với bệnh ung thư giai đoạn 4, phải xạ trị đến 30 lần.