Tư vấn

Khuyến khích thanh niên nên kết hôn, sinh con trước 30 tuổi dựa trên cơ sở nào?

Căn cứ vào khoa học về mặt sinh lý và tâm lý, các chuyên gia cho rằng độ tuổi 25-30 là thời điểm đẹp và lý tưởng nhất để thanh niên kết hôn, sinh con.