Nhịp cầu bạn đọc

Ra trường 1 năm không xin được việc, tôi có nên gắn bó với nghề xe ôm?

Ra trường chưa có việc, tôi chạy grab và làm công việc ấy lâu dần thành quen; tôi ngại thay đổi, tìm kiếm những công việc khác.