Sống chung mà không đăng ký kết hôn có vi phạm pháp luật?

Ngân Hà
Sống chung (sống thử) hiện nay khá phổ biến và liệu như vậy có vi phạm pháp luật, có bị xử phạt là câu hỏi nhiều người quan tâm.

Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Hiện nay, việc kết hôn là do tự nguyện của hai bên chứ không có quy định là sống chung thì phải đăng ký kết hôn. Do đó, không có quy định xử phạt về việc không đăng ký kết hôn.

Mẫu giấy đăng ký kết hôn. (Ảnh: Châu Thư)

Mẫu giấy đăng ký kết hôn. (Ảnh: Châu Thư)

Đăng ký kết hôn giữa nam và nữ có cần yếu tố tự nguyện?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự.

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Đăng ký kết hôn thế nào?

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Theo đó, đăng ký kết hôn giữa nam và nữ thì việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định. Cho nên sự tự nguyện là một trong những điều kiện để có thể tiến hành đăng ký kết hôn đúng pháp luật.

Theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn. Cạnh đó, thì phải có hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

Châu Thư