Thuốc nam hay

Chữa bệnh vảy nến bằng những cây thuốc Nam quanh nhà

Sử dụng các bài thuốc Nam điều trị bệnh vảy nến vừa đơn giản trong sự chuẩn bị, an toàn cho người bệnh, tiết kiệm chi phí… tuy nhiên cũng đòi hỏi sự kiên trì.